جلیل زلاند (یا عبدالغفور برشنا) / حسیب دلنواز – Hasib Delnawaz / Jalil Zoland (or Abdolghafur Breshna) – 45 rpm on Oriental label

جلیل و ساره زلاند / Jalil and Sara Zoland - 45 rpm on آپولون / Apollon Label

استاد بیلتون / Ustad Biltoon - استاد مهوش / Ustad Mahwash - and other great artists - МЕЛОДИЯ / MELODIYA Compilation

رخشانه / Rokhshanah - جلیل و سرا زلاند / Jalil and Sara Zoland - ژیلا / Jilâ - 45 rpm on Mercuri label

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑