جلیل زلاند (یا عبدالغفور برشنا) / حسیب دلنواز – Hasib Delnawaz / Jalil Zoland (or Abdolghafur Breshna) – 45 rpm on Oriental label

Blog at WordPress.com.

Up ↑