جلیل زلاند (یا عبدالغفور برشنا) / حسیب دلنواز – Hasib Delnawaz / Jalil Zoland (or Abdolghafur Breshna) – 45 rpm on Oriental label

استاد ناشناس / Ustad Nashenas - 45 rpm on Royal Label / رویال

جلیل و ساره زلاند / Jalil and Sara Zoland - 45 rpm on آپولون / Apollon Label

مهمد ظاهر هویدا / Mohammad Zahir Howeida (and friends) - 45 rpm on Pars Record

استاد محمدحسین سرآهنگ / Ustad Mohammad Hussain Sarahang - 45 rpm on HMV

یعقوب قاسمی / Yaghoub Qasemi - 45 rpm on Mercuri label

استاد مهمد حسین آرمان / Ustad Mohammad Hossein Arman - 45 rpm on Mercuri Label

Blog at WordPress.com.

Up ↑